Felújított asztalok a Hefelében a Falco Zrt és a Nypan Kft támogatásával

Felújított asztalok a Hefelében a Falco Zrt és a Nypan Kft támogatásával

 Már több évre visszanyúló problémát kezdtünk orvosolni az iskolánkban. A tantermekben található tanulói asztalok és székek állapota a nagy igénybe vételnek, és sokszor a nem megfelelő használatnak köszönhetően nagy mértékben amortizálódtak az utóbbi időben. Lehetőséget kellett teremteni arra, hogy ezek felújítása, cseréje megtörténhessen. A székek ülő és hátlapjainak cseréjét már a korábbi években saját erőforrásaink felhasználásával megkezdtük.

A tanulói asztalok cseréje már nehezebb feladatnak tűnt, és ekkor került a képbe két szombathelyi székhellyel rendelkező cég, akik támogatták az elképzeléseinket, és segítettek nekünk.

A Falco Zrt folytatva hagyományait, mellyel a szakképzést és ezen belül iskolánkat támogatja, felajánlott egy nagyobb mennyiségű laminált forgácslapot arra a célra, hogy a tantermi bútorzat megújítását meg tudjuk kezdeni. Ezután felvettük a kapcsolatot a Nypan Kft-vel, hogy az alapanyagból termék lehessen. A cég a célok megismerésekor felajánlotta segítségét, hogy a megmunkálási feladatokért nem kér pénzt, ezzel is támogatva az iskolánkat. Így nekünk csak a szerelvények és élzáró anyagok finanszírozását kellet megoldanunk. A fenntartónk a Szombathely Műszaki SZC megismerte a projektet, és támogatottbennünket a megvalósításban. A Nypan Kft-vel történt egyeztetést kiegészítettük azzal, hogy technikus tanulóink a termékek gyártásakor a helyszínen ismerkedhettek meg munkavégzés közben a cégnél használt gépekkel, technológiákkal.

 

Így a nyári termelési gyakorlat alatt a cégek támogatásával elkészülhettek a tanulói asztalok és tanári asztalok. Tanévkezdésre 70 felújított tanulói asztal és 8 db tanári asztal várta használóit.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Falco Zrt-nek (Kovács Tamás Úrnak) és a Nypan Kft-nek (Harkay Péter Úrnak) a segítségüket és a támogatásukat.

 

Szombathely, 2018. szeptember 21

Nyílt nap

Nyílt nap

Kedves Diákok!
Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk az érdeklődőket
2018. szeptember 18-án és
november 6-án (kedden) 16 órától tartandó

 Nyílt Napunkra.

SZMSZC Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Helyszín: Szombathely, Szt. Márton u. 77.

Tankönyvosztás

Tankönyvosztás

Tankönyvosztás – információk

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Értesítjük Önöket, hogy a 2018/2019-es tanév tankönyvosztásának időpontjai nappali tagozaton az alábbi táblázatban feltüntetett időpontok szerint történik:

1.

14 F

850

Kúti Zoltán

2.

11 D

900

Tolnai Beáta

3.

11 C

910

Pagonyné Mezősi Marietta

4.

10 C

920

Hegyiné Pálfi Éva

5.

10 D

935

Dr. Antalné Pál Gyöngyi

6.

10 E

945

Takács Péter

7.

10 F

955

Mész János

8.

10 A

1010

Sótonyi Veronika

9.

9 szakgimn.

1030

 

11.

9. ács-asztalos

1055

 

12.

9. burkoló-kőműves

1110

 

13.

9. festő- járműf. – kárpitos

 

1130

 

 

A fizetős tanulók a csekket a tankönyvekkel együtt kapják meg! Ennek befizetési határideje: 2018. szeptember 15.

Kérjük, az ingyenes tankönyvre jogosultak hozzák magukkal a jogosultságot igazoló dokumentumokat!

A tankönyvosztásra mindenki hozza magával a diákigazolványát vagy személyigazolványát!

 

A tankönyvosztásról bármilyen okból hiányzó tanulók tankönyvcsomagját a szülők/gondviselők is átvehetik legkésőbb 2018. szeptember 14-ig.

Pótrendelés határideje: 2018. szeptember 15.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a KELLO Nonprofit Kft. a tankönyvrendelés menetét a tavalyi tanévtől megváltoztatta:

  • Az iskolák visszáru lehetősége megszűnt! Fizetős diákok esetében a szülő élhet elállási jogával 2018. szeptember 15-ig, pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül, hivatkozva az eredeti megrendelés adataira (diák neve, oktatási azonosítója, eredeti számla vagy számla adatai). A visszáru költségek megfizetéséről és a könyvek postázásáról a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
    Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

Tankönyv rendeléssel kapcsolatos kérdés esetén az iskola könyvtárosa készséggel áll a rendelkezésükre.

Együttműködésüket köszönjük!

HIRDETMÉNY AZ ISKOLA TANULÓI RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY AZ ISKOLA TANULÓI RÉSZÉRE

Valamennyi vizsgázó jelenjen meg 2018. augusztus 27-én hétfőn 7.45-re az iskolában, az írásbeli és szóbeli vizsgák pontos időpontjáról és helyszínéről ekkor kap tájékoztatást.

A javító vizsgára minden tanuló hozza magával a bizonyítványát, íróeszközt, a szakrajz vizsgára rajzeszközt, számológépet, testnevelés felszerelést.

A javító vizsgáról való igazolatlan távolmaradás, késés, más időpontban való megjelenés a tanév megismétlését vonja maga után.

Betegség miatti igazolt távollétet a vizsga időpontjának átütemezése érdekében kérem a vizsga megkezdése előtt az iskola igazgatójának bejelenteni.

A javítóvizsga eredményeinek kihirdetése és a bizonyítványosztás: 2018. augusztus 27- én (hétfőn),  12.00 órakor.

o   2018.08.28. (kedd) 8.00 óra

o  Szakképzési HÍD 2018.08.31. (péntek) 8.00 óra

 

 A beiratkozásra hozza magával: 

  • Személyi igazolványát

  • Iskolai bizonyítványát

  • Lakcímkártyáját

  • TAJ számát

  • Az okmányiroda által kiadott igazolást a diákigazolvány igényléséhez

  • Értesítés iskolaváltoztatásról elnevezésű nyomtatványt (általános iskola adja ki)

  • Igazolást az ingyenes tankönyv igénybevételéről (jogosultság esetén)

 

A tankönyvekről tájékoztatást a beiratkozáson kap.

 

A tanuló gondviselőjével jelenjen meg!

 

A tanuló jogviszonya a beiratkozással kezdődik. Kollégiumba való felvételről a beiratkozáson kap felvilágosítást.

 

Kérjük a tisztelt szülőt, hogy az ingyenes tankönyvről szóló igazolást ( 3 hónapnál nem régebbi ) beiratkozáskor szíveskedjen magával hozni. Az igazolások lehetnek fénymásolatok is! 

 

 

Évfolyamismétlők esetében beiratkozásra hozza magával:

o   Bizonyítványát

o   A gyakorlati oktatási hely fogadónyilatkozatát az oktatás további biztosításáról.

Gyülekezés a 9. évfolyamosoknak az iskola épületében 7.30-kor, felsőbb éveseknek az iskolaudvaron 7.45-kor.

Felhívom a tanulók figyelmét a pontos megjelenésre, az ünnepi öltözetre

Az első tanítási napon osztályonkénti beosztás alapján.

Kérem, mindenki hozza magával a befizetésről szóló sárga csekk ellenőrző szelvényét és azok a diákok, akik ingyenes tankönyvre jogosultak, az igazolásukat.

Az első tanítási nap: 2018. szeptember 03-án, hétfőn, a tanévnyitó ünnepély után.

Július 11.

 

Augusztus 01.

 

Augusztus 08.

 

Augusztus 15.

Augusztus 22.

Email címünk: hefele@hefele.sulinet.hu